שנכנס לאזור האישי?

יש למלא מספר תקין
יש למלא מספר תעודת זהות תקין
באזור האישי ניתן
  • time לראות את מועד החיוב
  • location לשנות כתובת או דואר אלקטרוני
  • debt לשלם חוב
  • coins להתעדכן בהחזר חודשי משוער
  • coins לבדוק תשלומי הלוואה שנותרו
  • coins לבצע פרעון מוקדם של ההלוואה
  • coins לצפות ולהוריד מסמכים אישיים
  • coins לעדכן הוראת קבע
  • coins לקבל עותק מדוח נתוני אשראי